China

China P-860b 1 Fen 1953 UNC 2 SEK Lägg till/Add
China P-861b 2 Fen 1953 UNC 2 SEK Lägg till/Add
China P-862b 5 Fen 1953 UNC 2 SEK Lägg till/Add
China P-881 1 Jiao 1980 UNC 2 SEK Lägg till/Add
China P-882 2 Jiao 1980 UNC 4 SEK Lägg till/Add
China P-883 5 Jiao 1980 UNC 4 SEK Lägg till/Add
China P-884c 1 Yuan 1996 UNC 6 SEK Lägg till/Add
China P-895 1 Yuan 1999 UNC 5 SEK Lägg till/Add
China P-903 5 yuan 2005 UNC 18 SEK Lägg till/Add
China P-904 10 Yuan 2005 UNC 25 SEK Lägg till/Add
China P-905 20 Yuan 2005 UNC 50 SEK Lägg till/Add