Honduras

Honduras P-61 2 Lempiras 1976 UNC 70 SEK Lägg till/Add
Honduras P-63b 5 Lempiras 1985 UNC 80 SEK Lägg till/Add
Honduras P-68c 1 Lempira 1989 UNC 20 SEK Lägg till/Add
Honduras P-71 1 Lempira 1992 UNC 8 SEK Lägg till/Add
Honduras P-72 2 Lempiras 1994 UNC 12 SEK Lägg till/Add
Honduras P-76 1 Lempira 1994 UNC 8 SEK Lägg till/Add
Honduras P-80A 2 Lempiras 2001 UNC 7 SEK Lägg till/Add
Honduras P-80A 2 Lempiras 2003 UNC 7 SEK Lägg till/Add
Honduras P-80A 2 Lempiras 2004 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Honduras P-80A 2 Lempiras 2006 UNC 6 SEK Lägg till/Add
Honduras P-84 1 Lempira 2000 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Honduras P-84 1 Lempira 2001 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Honduras P-84 1 Lempira 2003 UNC 6 SEK Lägg till/Add
Honduras P-84 1 Lempira 2004 UNC 6 SEK Lägg till/Add
Honduras P-84 1 Lempira 2006 UNC 6 SEK Lägg till/Add
Honduras P-85 5 Lempiras 2001 UNC 12 SEK Lägg till/Add
Honduras P-85 5 Lempiras 2004 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Honduras P-86 10 Lempiras 2003 UNC 22 SEK Lägg till/Add
Honduras P-86 10 Lempiras 2004 UNC 18 SEK Lägg till/Add
Honduras P-86 10 Lempiras 2006 UNC 14 SEK Lägg till/Add
Honduras P-86 10 Lempiras 2010 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Honduras P-89 1 Lempira 2010 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Honduras P-90 2 Lempiras 2010 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Honduras P-91 5 Lempiras 2006 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Honduras P-91 5 Lempiras 2010 UNC 10 SEK Lägg till/Add
Honduras P-92 20 Lempiras 2004 UNC 25 SEK Lägg till/Add
Honduras P-93 20 Lempiras 2006 UNC 25 SEK Lägg till/Add
Honduras P-94A 50 Lempiras 2008 UNC 55 SEK Lägg till/Add
Honduras P-94B 50 Lempiras 2010 UNC 50 SEK Lägg till/Add
Honduras P-95 20 Lempiras 2008 UNC 25 SEK Lägg till/Add
Honduras P-96 1 Lempira 2012 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Honduras P-96 1 Lempira 2014 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Honduras P-97 2 Lempiras 2012 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Honduras P-97 2 Lempiras 2014 UNC 6 SEK Lägg till/Add
Honduras P-98b 5 Lempiras 2014 UNC 10 SEK Lägg till/Add