Laos

Laos P-8b 1 Kip ND UNC 5 SEK Lägg till/Add
Laos P-9b 5 Kip ND UNC 14 SEK Lägg till/Add
Laos P-10b 10 Kip ND UNC 14 SEK Lägg till/Add
Laos P-11b 20 Kip ND UNC 16 SEK Lägg till/Add
Laos P-12 50 Kip ND UNC 16 SEK Lägg till/Add
Laos P-13b 200 Kip ND UNC 23 SEK Lägg till/Add
Laos P-14b 1.000 Kip ND UNC 36 SEK Lägg till/Add
Laos P-15a 10 Kip ND UNC 93 SEK Lägg till/Add
Laos P-16 100 Kip ND UNC 21 SEK Lägg till/Add
Laos P-17 500 Kip ND AU 20 SEK Lägg till/Add
Laos P-18 1.000 Kip ND UNC 95 SEK Lägg till/Add
Laos P-19 5.000 Kip ND UNC 60 SEK Lägg till/Add
Laos P-19A 1 Kip ND UNC 40 SEK Lägg till/Add
Laos P-20a 10 Kip ND UNC 6 SEK Lägg till/Add
Laos P-21a 20 Kip ND UNC 25 SEK Lägg till/Add
Laos P-23 100 kip ND UNC 30 SEK Lägg till/Add
Laos P-23A 200 Kip ND UNC 70 SEK Lägg till/Add
Laos P-25a 1 Kip ND UNC 4 SEK Lägg till/Add
Laos P-26 5 Kip ND UNC 4 SEK Lägg till/Add
Laos P-27 10 Kip ND UNC 3 SEK Lägg till/Add
Laos P-28 20 Kip ND UNC 3 SEK Lägg till/Add
Laos P-29 50 Kip ND UNC 4 SEK Lägg till/Add
Laos P-30 100 Kip ND UNC 4 SEK Lägg till/Add
Laos P-31 500 Kip 1988 UNC 6 SEK Lägg till/Add
Laos P-32A 1.000 Kip 1998 UNC 12 SEK Lägg till/Add
Laos P-32A 1.000 Kip 2003 UNC 8 SEK Lägg till/Add
Laos P-33 2.000 Kip 1997 UNC 8 SEK Lägg till/Add
Laos P-33 2.000 Kip 2003 UNC 8 SEK Lägg till/Add
Laos P-34a 5.000 Kip 1997 UNC 18 SEK Lägg till/Add
Laos P-34b 5.000 Kip 2003 UNC 18 SEK Lägg till/Add
Laos P-35b 10.000 Kip 2003 UNC 30 SEK Lägg till/Add
Laos P-36 20.000 Kip 2003 UNC 46 SEK Lägg till/Add
Laos P-39 1.000 Kip 2008 UNC 5 SEK Lägg till/Add
Laos P-41 2.000 Kip 2011 UNC 12 SEK Lägg till/Add